Informuję, że zgodnie z § 49 pkt. 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017 Komenda Hufca ZHP Gorzów Wlkp. podjęła uchwałę nr 6/2017 z 11 października 2017 r. o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Gorzów Wlkp. na dzień 25 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Hufca ZHP Gorzów Wlkp. przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, Gorzów Wlkp. 

W załączeniu rozkaz z listą uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Gorzów Wlkp.  z czynnym prawem wyborczym:

 

 

 

pwd.Łukasz Fabich

Paź 30th by Łukasz FabichComments are closed.