ZESPOŁY HUFCA

 

 

 

Zespóprogramowył programowy zajmuje się koordynacją ,planowaniem oraz organizowaniem wydarzeń w hufcu. Podstawowy skład zespołu opiera się na programowcu hufca, który jest szefem zespołu programowego. Szefa zespołu programowego wspierają członkowie zespołu. Członkowie zespołu na spotkaniach otrzymują szczegółowe i najnowsze informacje na temat propozycji programowych i przedsięwzięć.  Szef zespołu odpowiada za stworzenie i realizację rocznego planu pracy programowej hufca wraz z harmonogramem przedsięwzięć.Szefem Zespołu Programowego jest hm. Karolina Woźniak-Nocoń –  Z-ca Komendantki ds. Programowych, drużynowa 17 Wodnej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej „Szkwał”

 

 
promocjiZespół ds.promocji i wizerunku kreuje wizerunek hufca, tak by był pozytywny i jasny dla odbiorców z zewnątrz. Zespół skupia się  na zachowaniu dobrego przepływu informacji w hufcu i ma za zadanie wspieranie organizatorów hufcowych przedsięwzięć programowych w obszarze ich promocji. W obszarze Internetu, zespół zajmuje się obsługą strony internetowej oraz zarządzaniem mailowymi kontami służbowymi. Członkowie zespołu mają za zadanie wspieranie drużynowych i innych funkcyjnych w zakresie używania narzędzi internetowych usprawniających pracę na funkcjach, w tym pomoc w budowaniu i prowadzeniu stron internetowych jednostek. Zespół jest odpowiedzialny za tworzenie i druk materiałów szkoleniowych, książek, plakatów oraz bannerów. W skład zespołu wchodzi również Rzecznik Prasowy Hufca odpowiedzialny za kontakt z mediami. Szefem zespołu jest pwd. Łukasz Fabich – Z-ca Komendantki Hufca ds. Promocji i Pozyskiwania Środków, Szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej „Gorzów Wielkopolski”

 

 
programZespół ds. Kształcenia tworzą instruktorzy-kształceniowcy, czyli posiadacze odznaki kadry kształcącej lub inni specjaliście w dziedzinie kształcenia. Zespół corocznie tworzy i realizuje plan kształcenia hufca w oparciu o zapotrzebowanie na kształcenie kadry hufca. Realizuje kursy przewodnikowskie, kursy drużynowych , kursy zastępowych oraz różnego rodzaju warsztaty. Dba o poziom wyszkolenia kadry w hufcu. Współpracuje z zespołem kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej we wszystkich podejmowanych działaniach.

Szefem Zespołu jest pwd. Ewelina Uss – Z-ca Komendantki ds. Pracy z Kadrą, Drużynowa 3 Gorzowskiej Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”

 

 

GRUPA KWATERMISTRZOWSKAGrupa Kwatermistrzowska jest zespołem pomocniczym Kwatermistrza , która podlega bezpośrednio Komendantowi i Kwatermistrzowi .Do Grupy Kwatermistrzowskiej należą osoby, które dobrowolnie wyraziły chęć pracy i aktywnie uczestniczą we wszystkich stawianych im zadaniach.Głównym zadaniem Grupy Kwatermistrzowskiej jest organizacja Harcerskiej Akcji Letniej pod kątem technicznym i sprzętowym. Grupa poza akcją letnią uczestniczy przez cały rok w życiu hufca służąc pomocą przy organizacji przedsięwzięć harcerskich.Grupą Kwatermistrzowską hufca kieruje phm. Sławomir Smorczewski – Kwatermistrz Hufca